БИЛКИ-ПО НОМЕРА ОТ 1 ДО 490 ОТ А ДО Я САМО ТУК
Copyright © 2023. All Rights Reserved
  • Начало /
  • 1 Правото на избор Вярвам, че всички искате да имате кариерата, сигурността и признанието, които MЛМ Ви предлага. Мулти Левъл Маркетинг Ви гарантира: - равен старт - ясни и прости правила за работа и отчитане на резултатите от нея - единна скала за измер

1 Правото на избор Вярвам, че всички искате да имате кариерата, сигурността и признанието, които MЛМ Ви предлага. Мулти Левъл Маркетинг Ви гарантира: - равен старт - ясни и прости правила за работа и отчитане на резултатите от нея - единна скала за измер

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1
Правото на избор
Вярвам, че всички искате да имате кариерата, сигурността и признанието, които
MЛМ Ви предлага.
Мулти Левъл Маркетинг Ви гарантира:
- равен старт
- ясни и прости правила за работа и отчитане на резултатите от нея
- единна скала за измерване на постиженията на всеки дистрибутор във всички страни
на света, в които МЛМ работи.
Независимо къде работите - в България, Германия, САЩ или другаде - за един и
същ оборот получавате едно и също възнаграждение!
МЛМ дава възможност на всеки да си изгради стабилна КАРИЕРА, като му дава
пълна СВОБОДА и ОТГОВОРНОСТ!
Още от първия ден във МЛМ Вие сте свободен!
Вие избирате дали да бъдете клиент на отстъпка или да създавате екип и да
градите кариера.
Вие избирате до кое ниво във МЛМ да се издигнете. Възможностите са еднакви
за всеки пол, възраст, образование, вероизповедание. Никой друг с по-високо
образование, наследено или придобито богатство, с по-добро обкръжение, с
вроден талант или някое друго социално или икономическо предимство няма
по-добър шанс от Вас за успех във МЛМ. Във МЛМ всички сме равноправни и
пълноправни.
Винаги можете да постигнете по-високо ниво!
Вие избирате с кого да работите.
Вие избирате кога да работите - дните и часовете.
Вие избирате къде да работите - вкъщи, в офиса, или просто пътувайки.
Вие избирате своя стил на работа - лице в лице, чрез пощата, по телефона, в
малки или големи групи.
Всеки отделен аспект на Вашия бизнес зависи единствено от Вас!
МЛМ дава СИГУРНОСТ на всеки
Не уволнява дистрибуторите си (не им отнема правата).
Не иска от тях годишни такси за подновяване на правата им.
Дава право кариерата и екипа, които сте изградили да се наследяват от Вашите
деца и внуци. С две думи, плодовете на Вашия труд се превръщат във Ваш
капитал!
Има изградена стройна система за обучение и подкрепа на новите дистрибутори,
така че те да усвоят необходимите знания и умения в процеса на работа.

 
 

2
Всеки месец всеки дистрибутор получава заработените през предишния месец
бонуси, включително

Цена