БИЛКИ-ПО НОМЕРА ОТ 1 ДО 490 ОТ А ДО Я САМО ТУК
Copyright © 2023. All Rights Reserved
  • Начало /
  • 1 Правото на избор Вярвам, че всички искате да имате кариерата, сигурността и признанието, които MЛМ Ви предлага. Мулти Левъл Маркетинг Ви гарантира: - равен старт - ясни и прости правила за работа и отчитане на резултатите от нея - единна скала за измер

1 Правото на избор Вярвам, че всички искате да имате кариерата, сигурността и признанието, които MЛМ Ви предлага. Мулти Левъл Маркетинг Ви гарантира: - равен старт - ясни и прости правила за работа и отчитане на резултатите от нея - единна скала за измер

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1
Правото на избор
Вярвам, че всички искате да имате кариерата, сигурността и признанието, които
MЛМ Ви предлага.
Мулти Левъл Маркетинг Ви гарантира:
- равен старт
- ясни и прости правила за работа и отчитане на резултатите от нея
- единна скала за измерване на постиженията на всеки дистрибутор във всички страни
на света, в които МЛМ работи.
Независимо къде работите - в България, Германия, САЩ или другаде - за един и
същ оборот получавате едно и също възнаграждение!
МЛМ дава възможност на всеки да си изгради стабилна КАРИЕРА, като му дава
пълна СВОБОДА и ОТГОВОРНОСТ!
Още от първия ден във МЛМ Вие сте свободен!
Вие избирате дали да бъдете клиент на отстъпка или да създавате екип и да
градите кариера.
Вие избирате до кое ниво във МЛМ да се издигнете. Възможностите са еднакви
за всеки пол, възраст, образование, вероизповедание. Никой друг с по-високо
образование, наследено или придобито богатство, с по-добро обкръжение, с
вроден талант или някое друго социално или икономическо предимство няма
по-добър шанс от Вас за успех във МЛМ. Във МЛМ всички сме равноправни и
пълноправни.
Винаги можете да постигнете по-високо ниво!
Вие избирате с кого да работите.
Вие избирате кога да работите - дните и часовете.
Вие избирате къде да работите - вкъщи, в офиса, или просто пътувайки.
Вие избирате своя стил на работа - лице в лице, чрез пощата, по телефона, в
малки или големи групи.
Всеки отделен аспект на Вашия бизнес зависи единствено от Вас!
МЛМ дава СИГУРНОСТ на всеки
Не уволнява дистрибуторите си (не им отнема правата).
Не иска от тях годишни такси за подновяване на правата им.
Дава право кариерата и екипа, които сте изградили да се наследяват от Вашите
деца и внуци. С две думи, плодовете на Вашия труд се превръщат във Ваш
капитал!
Има изградена стройна система за обучение и подкрепа на новите дистрибутори,
така че те да усвоят необходимите знания и умения в процеса на работа.

 
 

2
Всеки месец всеки дистрибутор получава заработените през предишния месец
бонуси, включително и от чужбина!
МЛМ с гордост и радост отдава ПРИЗНАНИЕ на постигнатите резултати от всеки
дистрибутор, на всяко ниво - Световно парти - за най-добрите!
Във МЛМ всички успяваме единствено на базата на това, как балансираме своята
СВОБОДА със своите ОТГОВОРНОСТИ. Ще попитате: „Какви ще са моите
задължения?" Чудесен въпрос!
Ето какви:
БЪДЕТЕ ЧЕСТНИ - към клиентите си, към екипа и колегите си! Във МЛМ
честността е на особена почит неразделна част от фирмената политика и етика.
Не забравяйте следните три неща:
Използвайте продуктите и ги обичайте!
Споделяйте и препоръчвайте продуктите си на останалите!
дайте им да опитат продуктите
накарайте ги да ги използват многократно
накарайте ги да ги заобичат толкова много, че и те да ги препоръчат на други.
Това е толкова лесно! Правите го непрекъснато и несъзнателно! Всички го
правим! Приятелите споделят добрите новини помежду си. Китайците вярват, че ако
някой сподели с Вас нещо, което Ви е донесло полза, Ваш ДЪЛГ е да го споделите с
други хора, които също биха могли да имат полза.
Присъединявайте (спонсорирайте) хора към вашия екип!
Предложете на хората бизнес възможността на МЛМ. Дайте им възможност сами
да направят своя избор! Когато хората виждат, че с удоволствие изграждате своя
бизнес, че е лесно, че правите пари, че служителите на МЛМ и хората от мрежата Ви
помагат,те съзнателно и сериозно ще се присъединят към вашия екип.
Това не е бизнес на преследване или убеждение! Това е бизнес на подбора. Вие
просто предлагайте, предлагайте, предлагайте, докато откриете подходящия човек в
подходящото време. Това е всичко.
Вие избирате колко хора да присъедините към бизнеса си. Като го правите, Вие се
съгласявате и сте отговорен за обучението им, как да вършат това, което Вие вършите, и
всъщност ги учите на тези три стъпки:
Да използват продуктите и да ги обичат
Да ги споделят с други хора
Да присъединяват нови хора в екипа си
Хванете мига! Хванете шанса!

 
 

68
Не се безпокойте какво ще трябва да кажете, просто слушайте. Може да
откриете, че това, което слушате, ви е погълнало и да забравите паниката.
Какво правите, ако ви е необходимо повече време, а вече трябва да кажете
нещо? Дайте някакъв окуражаващ отговор като: “Това е интересно. Бих
искал да чуя повече.”
6. Напуснете сбирката
Оправдайте си вежливо: “Радвам се, че се запознахме. Трябва да тръгвам, за
да съм точен на срещата, която имам.” Тръгнете, поздравявайки се за
времето, което сте останали. После се опитайте да откриете причината за
паниката. Кое ви уплаши? Изгответе план за действие какво ще направите
по различен начин следващия път.
да се подготвите по-добре?
да прочетете отново тази книга?
да се упражните, участвайки в събирания, които ви плашат по-малко?
Накрая се уверете, че правите нужното. Не забравяйте, че първата ви стъпка
е да отпразнувате успеха си. (Да пристъпите към действие тържествуващи,
вдъхновени). В края на краищата тази случка е била с учебна цел.
7. Поискайте повече време
Ако ви зададат въпрос и мозъкът ви изведнъж се окаже празен, не се
косете, просто кажете: “Хубав въпрос. Нужна ми е 1 мин.да го обмисля.
Какво е твоето мнение?”Това, което ви кажат може да предизвика отговора
ви. Ако ви е нужно още време, поискайте повече обяснения.
8. Вземайте много повече време
Ако е трябвало да знаете отговора, а го нямате, спрете. Не се
паникьосвайте. Покажете се искрен.“Познавам го като пръстите на ръцете
си, но поради някаква причина главата ми се е изпразнила. Да ви се обадя ли
утре да ви отговоря на този въпрос?” Потърсете бележника си, запишете
въпроса пред тях да разберат, че говорите сериозно и те са значими за вас.
Накрая уверете ги, че ще дадете отговора на въпроса в срока, който сте
казали. Не вдигайте шум около факта, че не сте знаели отговора предвари-
телно. Когато се обадите по телефона, кажете просто: “Имам информацията,
която ви обещах снощи...”
9. Застанете на един крак
Ако всички тези прийоми се провалят, застанете на един крак.
Повдигайте от време на време единия крак толкова, колкото да се принудите
да се съсредоточите в усилието си да запазите равновесието си.Не трябва да
изглеждате като фламинго. Сгънете леко крака си, за да се повдигне от пода.
Може дори да опрете палеца в пода, за да изглеждате добре. Няма да имате
време за паника, когато се опитвате да запазите равновесие на един крак.
Можете да го приложите и когато говорите пред група. Направете проба,
когато сте сами.

 
 

69
10. Ударите на сърцето ви... наистина искате да спрат?
Може би е едно напомняне, че въпреки паниката, която ви е обхванала
все още сте жив!
Седем причини, поради които хората се
провалят в
МРЕЖОВИЯ МАРКЕТИНГ
Нашият бизнес не се състои в това да продаваме и да убеждаваме, както
погрешно си мислят много хора. Той се състои в това да отсяваме онези,
които са заинтересувани от нашето предложение. Не бива да изнудваме
хората да подпишат договор с нас. В тази връзка особена роля играе
качеството на аудиторията, пред която правите предложението, защото едно
първокласно послание пред второкласна аудитория е сто пъти по-
неефективно, отколкото едно второкласно послание пред първокласна
аудитория.
Ето седем основни причини, поради които мнозина търпят провал:
1. Не си дават достатъчно време, за да успеят.
На адвоката са нужни 5 години, за да изучи право, на лекаря - 6 години, за да
изучи медицина, пилотът има нужда от 500 летателни часа, бръснарят - от
300 часа упражнения. Колко време е нужно на човек, за да стане МЛМ
лидер? Седмица, месец, година? Имайте търпение. Не очаквайте чудеса.
2. Липсват им силно желание и необходимост.
Бъдете готови да дадете всичко, което е нужно, и ще постигнете, каквото
пожелаете. За да осъществите мечтите си, трябва много силно да искате те да
се сбъднат. Само силното желание ще ви осигури нужната мотивация да се
хванете на работа.
3. Не планират това, което правят.
Хората, които живеят ден за ден, не могат да очакват успех. Планирайте
всяка своя стъпка и включете в плановете си и тези, които нямат план.
Поставете си ясни цели, определете конкретни срокове и начини за
постигането им.