БИЛКИ-ПО НОМЕРА ОТ 1 ДО 490 ОТ А ДО Я САМО ТУК
Copyright © 2023. All Rights Reserved

Препарат за почистване на тоалетната чиния Amway Home™

Препарат за почистване на тоалетната чиния Amway Home™

Цена: 15,48 лв.

Каталожен номер: 109864
Размер: 750 мл

ПРЕГЛЕД:

Сега по-ефикасен срещу варовика, този препарат разработен специално за почистване на тоалетната чиния, премахва микробите и бактериите и елеминира неприятните миризми и упоритите петна. Малко количество, нанасяно редовно поддържа тоалетната чиния чиста и без микроби. Една бутилка е достатъчна за 100 почиствания на тоалетната чиния!

ОПАСНОСТ

Предизвиква сериозно увреждане на очите. Съдържа млечна киселина. Носете защита за очите/лицето. АКО ПОПАДНЕ В ОЧИТЕ: Изплакнете обилно с вода за няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и е лесно да се направи. Продължете да изплаквате. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР за отравяния или лекар. При необходимост от медицинска помощ, покажете контейнера или етикета на продукта. Съхранявайте далеч от деца. Изхвърлете съдържанието в пункт за събиране на отпадъци. Напълно празните контейнери могат да се рециклират.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

  • Препаратът за почистване на тоалетната чиния Amway Home™ гарантирано изчиства варовика и други наслоявания от мръсотия
  • Отличното почистващо действие се дължи на високоефикасни повърхностноактивни вещества и органични киселини
  • Има почистващо действие и под вода, за премахването на наслоявания от варовик и други минерали.
  • Съставен от биоразградими съставки и естествени киселини извлечени ит растения, без фосфати или хлор
  • Свежият аромат с NEUTRALODOR™ формула, помага за елиминиране на неприятните миризми
  • Безопасен за септични ями и канализацията.

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА:

Препаратът за почистване на тоалетната чиния Amway Home™ хигиенизира тоалетната чиния и предотвратява образуването на котлен камък и други наслоявания.

  • Нанасете препарата по ръба на тоалетната чиния и след това разнесете равномерно
  • Оставете да подейства за 30 минути и след това пуснете водата, за да отмиете.

За упорити наслоявания от варовик, оставете препарата да подейства за 12 часа, търкайте с четка ако е необходимо. Използвайте ежедневно за най-добри резултати.


Внимание:

  • Сложете обратно капачката след употреба
  • Не смесвайте с други препарати.

ЕТИКЕТ:

ОПАСНО. Предизвиква сериозно увреждане на очите. Използвайте предпазни очила/предпазна маска за лице. ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. Съдържанието/съдът да се изхвърли в промишлена инсталация за изгаряне на отпадъци. При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. Да се съхранява извън обсега на деца.

СЪСТАВКИ:

Име на съставка CAS # Име
Water 7732-18-5 Вода
Lactic Acid 79-33-4 Органична киселина
Acrylic Copolymer Proprietary Сгъстител
C10-16 Ethoxylated Alcohol 68002-97-1 Нейонно повърхностно активно вещество
Fragrance Proprietary - See IFRAorg.org Аромат
Polymeric Blue Colorant Proprietary Синьо багрило